geosebar@penang.gov.my 04-56505402 Faks 04-2636223

Pendaftaran Pengguna Baharu


Nota : Medan (*) diperlukan.

Jenis Pendaftaran*

Butiran akaun

Maklumat Permohon
Warganegara*
  
Alamat

Maklumat Organisasi
Alamat
Alamat seperti atas


Saya memperakui bahawa saya bersetuju dengan Terma dan syarat
Sila tanda untuk teruskan.